Stand van zaken Duchenne-onderzoek

Auteur: Patrik Claes - april 2015 - Verschenen in NM103 op pagina 62

Aangezien er zoveel beweegt op het vlak van het onderzoek naar Duchenne spierdystrofie, zet ik net als vorige NM (te bekijken via deze link) even op een rijtje welk nieuws er zoal te rapen was het afgelopen kwartaal.

Exon-skipping

Exon 51: momenteel lopen de fase 3-studies voor zowel drisapersen (Prosensa, nu overgenomen door Biomarin) als voor eteplirsen (Sarepta). Deze zomer wil Biomarin een dossier indienen voor goedkeuring van Drisapersen op de Europese markt. Dat doet ons voorzichtig schatten dat de stof mogelijks voorjaar 2017 verkrijgbaar wordt in België, maar dat blijft uiteraard afwachten. Voor eteplirsen is nog geen datum bekend, maar ook Sarepta bereidt een dossier voor. Interessant om nog te vermelden is dat bij Sarepta ook een veiligheidsstudie loopt in de VS bij jongens die niet meer kunnen lopen. Hoewel het “slechts” om een veiligheidsstudie gaat is dit opvallend, want het is de eerste keer dat de voorwaarde dat deelnemers nog kunnen lopen vervalt.

Exon 53: Sarepta start momenteel in Europa een klinische trial fase 1/2 bij een beperkt aantal patiënten om de efficiëntie te onderzoeken van hun stof SRP-4053. Die zou bij Duchenne patiënten het exon 53 moeten doen overslaan. De studie gaat door in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook Biomarin (vroeger Prosensa) heeft klinische trials lopen om exon 53 over te slaan. Het  overslaan van exon 53 kan helpen bij deletie of mutatie van exon 52, en mutaties die exonen  45-52, 47-52, 48-52, 49-52 en 50-52 omvatten).

Ook voor andere exonen (44 en 45) lopen reeds klinische studies. Je mag mij steeds contacteren voor alle informatie rond deze studies, of voor de betekenis van de verschillende fasen van klinische trials (Patrik Claes, contactgegevens: patrik.claes@nema.be).

Stopcodon mutatie

Zoals in vorige NM reeds vermeld is er sinds mei 2014 een zgn. “voorwaardelijke goedkeuring” van het Europees Agentschap Medicijnen (EMA) voor Ataluren (merknaam Translarna) van de firma PTC Therapeutics. Deze stof zou de evolutie kunnen vertragen van Duchenne spierdystrofie veroorzaakt door een zgn. stopcodon- of nonsense-mutatie. De firma kiest er echter voor om Translarna pas op de Belgische markt te brengen zodra het product wordt terugbetaald door het RIZIV. Zomer 2015 verwacht men de eerste resultaten van een bevestigende fase 3-studie die hopelijk positief uitvallen en zo voor een stroomversnelling in de procedure kunnen zorgen. Wij volgen dit dossier op de voet.

Belangrijk nieuws i.v.m. cortisone-behandeling

Vanuit Duchenne Parent Project bereikte ons een belangrijke nieuwsflash in verband met het gebruik van corticosteroïden. Als een jongen met Duchenne spierdystrofie wordt opgenomen in een perifeer ziekenhuis dat niet vertrouwd is met de ziekte van Duchenne (bv. bij een spoedgeval door breuk of andere), is het van het grootste belang dat je onmiddellijk bij opname vermeldt of hij al dan niet een cortisone-behandeling volgt. Als hij namelijk behandeld wordt met corticosteroïden mag dit onder geen beding plotseling onderbroken worden. Een plotse onderbreking van de corticosteroïdenkuur kan zelfs tot levensbedreigende complicaties leiden. Je doet er dan ook goed aan om steeds meteen de contactgegevens van je behandelende neuroloog door te geven. Voor meer informatie kan je terecht op de (weliswaar Engelstalige) website: tinyurl.com/Duchenne-Steroid-Protocol of bij je neuroloog.