Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap

Herhaling themadag 12/03/2016 - Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee: therapieën, hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning, enz. Een aantal van deze kosten worden terugbetaald door o.a.

het ziekenfonds, het Vlaams Agentschap, FOD sociale zekerheid, en ook fiscaal zijn er voordelen voor personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen, 'snippervoorzieningen', voor mensen met een handicap: parkeerkaart, verminderingen bij het gebruik van het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, enz..

Dagindeling:

09u15    Welkom (koffie, thee en koffiekoekjes),
09u45    Inleiding themadag,
10u00    Infosessie 1: snippervoorzieningen
10u45    Pauze
11u00    Infosessie 2: pab/PVF
11u45    Vragenronde
12u30    Lunch - Broodjesbuffet,
13u30    Infosessie 3: woonondersteuning
14u15    Vragenronde
15u00    Afsluiting themadag.

Sessie 1: Snippervoorzieningen: Welke snippervoorzieningen of financiële voordelen bestaan er allemaal voor personen met een handicap? Hoe kan je deze maatregelen of voordelen verkrijgen? Tijdens de themadag organiseert Nema een infosessie waar getracht wordt een antwoord te bieden op de deze vragen. Gastspreker: Alexander Leysen

Sessie 2: pab/PVF: Nema is sinds 2012 contactpersoon voor het aanvragen van ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Sindsdien konden we met succes voor meer dan 20 leden een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aanvragen. Vanaf april 2016 gaat het nieuwe PVF decreet echter gefaseerd in voege. Daarbij wordt het huidig systeem met contactpersonen afgeschaft, en er start een systeem met twee trappen. De eerste trap is het basisondersteuningsbudget (BOB) dat al in februari 2015 werd aangekondigd maar alvast de eerste jaren verre van voor iedereen met een handicap is weggelegd. Ook voor de tweede trap (voor mensen met een grotere ondersteuningsnood) dreigt opnieuw een wachtlijst te ontstaan. Tijdens deze infosessie gidst beleidsmedewerker Patrik Claes ons door de voor- en nadelen van dit nieuwe PVF systeem, terwijl we stilstaan bij de gevolgen die dit heeft voor mensen die nu al een ondersteuning krijgen, en mensen die nog steeds wachten op een budget of plaats in een voorziening. Gastspreker: Patrik Claes

Sessie 2: woonondersteuning: De Vlaamse overheid voorziet een aantal financiële tussenkomsten indien je woning moet aangepast worden aan je handicap. Ook voor huurwoningen zijn er mogelijkheden. Gastspreker: Alexander Leysen


Zaterdag 19 november 2016 van 9u tot 15 uur

Locatie: Huis Van de sport, Boomgaardstraat 22, Berchem. Auditorium 1


Wil jij deelnemen aan de themadag?
Gelieve dan uiterlijk voor 5 november in te schrijven via secretariaat@nema.be met naam en aantal personen.

Deelnamekosten
Dit evenement werd in maart gratis aangeboden dankzij Rotary Mechelen, maar aangezien wij overdonderd waren met aanvragen en sommigen moesten teleurstellen zullen we de themadag in november ook gratis aan onze leden aanbieden en vragen we enkel een kleine bijdrage van 6 euro p.p. voor de broodjesmaaltijd (voor niet-leden: 10 euro per persoon (excl. Broodjes)). 

Nema-Leden:
Broodjes: 6 euro per persoon:
Te storten op Nema’s rekeningnummer: IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB, met vermelding van ‘Naam – Themadag 19/11/2016’

Niet-Leden:
Deelnamekosten 10 euro + broodjes: 6 euro: 16 euro p.p.
Te storten op Nema’s rekeningnummer: IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB, met vermelding van ‘Naam – Themadag 19/11/2016’


Alexander en Patrik