Vrienden van Nema

Aansluitend

» Iedereen kan helpen!

Steun Nema

Nema realiseert heel wat voor mensen met een spierziekte en hun naasten. Niet alleen organiseren we lotgenotencontacten, ontspanningsactiviteiten, themadagen,…

We werken ook hard achter de schermen. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op beleidsniveau, volgen het onderzoek op de voet en berichten over nieuwe klinische studies, leggen dossiers op tafel,…

Al die zaken kosten echter heel wat geld. Zo is het lidgeld bijvoorbeeld zelfs niet eens voldoende om de opmaak, druk en verzending van onze NM’s te bekostigen. En omdat we onze activiteiten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk willen houden, past Nema ook daar steeds een deel bij. Vermits Nema enkel structurele subsidies ontvangt als erkende vrijwilligersorganisatie in de welzijns- en gezondheidssector, zijn we dus steeds op zoek naar voldoende werkingsmiddelen om onze leden optimaal te kunnen blijven ondersteunen.

Veel leden zouden wel willen helpen, maar hebben door hun aandoening de middelen niet om Nema financieel te steunen. Maar toch kunnen zij ons fantastisch helpen…

U kan er immers voor zorgen dat we nieuwe  “Vrienden van Nema” vinden. Een vraag tot steun voor Nema als organisatie bij mensen of bedrijven geeft immers zelden resultaat. Maar wat dacht u hiervan:

  • U bezorgt ons adressen van familie, kennissen, bedrijven, Lions of Rotary Club,... die u persoonlijk kent en waarvan u denkt dat ze mogelijk een gift aan Nema zouden overwegen.
  • Met uw groeten wordt een vrijblijvende brief gestuurd naar deze personen met de vraag om Nema te steunen.
  • Het secretariaat brengt je op de hoogte van het resultaat.

Mensen zijn immers sneller bereid een gift te doen wanneer men de betrokkene kent en weet dat het geld goed besteed zal worden. Deze giften zijn overigens vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar, waardoor je als schenker (afhankelijk van je inkomen) tot de helft van je schenking terugtrekt van de belastingen.

Wat biedt Nema u als u een sponsor aanbrengt die ons wenst te steunen? Gratis lidmaatschap voor 1 jaar.

Kortom: help Nema en stuur adressen van kandidaat-schenkers die je kent naar ons secretariaat: Nadine Albergs - Haarbemden 55/1 – 3500 Hasselt.

Vanzelfsprekend kunt u ook zelf een actie ten voordele van Nema op het getouw zetten. Indien gewenst, steunen we u hierin met advies én praktische ondersteuning.

Of uw hulp als vrijwilliger is ook altijd zeer welkom.

Met uw hulp kan Nema zoveel meer