Fiscale attesten

Steun Nema met een gift en ontvang hiervoor een fiscaal attest

Nema realiseert heel wat voor mensen met een spierziekte en hun naasten. Niet alleen organiseren we lotgenotencontacten, ontspanningsactiviteiten, themadagen,…We adviseren ook bij aanvragen PAB en werken hard achter de schermen. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op beleidsniveau, volgen we het klinisch onderzoek op de voet,…Al die zaken kosten echter geld. Het lidgeld is bijvoorbeeld zelfs niet voldoende om de druk en verzending van onze NM’s te bekostigen. We zijn dan ook steeds op zoek naar werkingsmiddelen om onze leden optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Daarom:
 
Wilt u ons financieel steunen, stort dan een gift op rekeningnummer:
IBAN : BE18 7370 2204 0665
BIC   :  KRED BE BB
Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt
met vermelding “gift” en uw naam en adres

Voor elke gift van ten minste € 40 - voor onze leden: bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap) - kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting!

De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Nema mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.