Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s). Wat is dat ?

Auteur: Alexander Leysen - Verschenen in NM103, pagina 29

Inleiding 

Onderzoek heeft uitgewezen dat heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking niet of nauwelijks op de hoogte zijn van het vervoersaanbod in hun regio. Het vaak zeer divers aanbod met eigen voor- waarden (bv. inkomensgrens ) en prijzen, zorgt ervoor dat mensen die aangepast vervoer nodig hebben, zeer moeilijk een duidelijk overzicht krijgen of teveel betalen voor aangepast vervoer.  

Om hier een oplossing voor te bieden besliste de Vlaamse overheid om de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer op te richten. Sinds 2014 is er in elke provincie een MAV actief.  

Voor wie?

De MAV’s richten zich vooral op personen met een mobiliteitsbeperking. Zo'n beperking kan blijvend, dan wel tijdelijk zijn: rolstoelgebruikers, personen die tijdelijke vervoersmoeilijkheden hebben ten gevolge van een medische ingreep, ouderen die slecht te been zijn, mensen met een visuele beperking, … Tal van vervoersvragen die kunnen opduiken bij personen met een mobiliteitsbeperking komen aan bod.  

Hoe werkt het?

Via het gratis telefoonnummer komt de aanvrager terecht bij de medewerkers van MAV. Op basis

van zijn concrete vraag onderzoeken zij alle mogelijke oplossingen. Een MAV is elke werkdag, tijdens kantooruren, telefonisch bereikbaar op een gratis nummer (één per provincie). E-mailen kan ook. 

De medewerker die de vervoersvraag binnenkrijgt, zal op basis van het vervoersprobleem de meest geschikte oplossing zoeken. Soms is het louter een informatieve vraag over de voorwaarden tot vervoer of vermindering van vervoerskosten.  

Maar vaak gaat het over erg specifieke vervoersvragen. 

Er wordt ook steeds gekeken naar de meest voordelige oplossing voor de gebruiker. 

Alle dienstverlening voor het zoeken naar een geschikte oplossing is gratis, de ritten zelf moeten natuurlijk wel betaald worden. 

Contactinfo: 

  • West-Vlaanderen: 0800/99 028
  • Vlaams-Brabant: 0800/26 990
  • Limburg: 0800/17 666
  • Oost- Vlaanderen: 0800/95 996
  • Antwerpen: 0800/32 732

Meer info kan je vinden op www.mav.info (rechts bovenaan kan je klikken op je provincie voor alle info)