Wat zijn NMRC's ?

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).

De neuromusculaire referentiecentra zijn sinds 1 januari 1999 een feit. In België erkende het RIZIV zes NMRC's, waarvan er vier in Vlaanderen gesitueerd zijn.

Emma & Tuur in het Neuromusculair Referentiecentrum
Boekje – PDF ter beschikking via deze link

De bedoeling van dit boekje is de communicatie tussen het kind, zijn ouders en het team van het Neuromusculair Referentiecentrum te vergemakkelijken. 
Deze realisatie kwam tot stand door Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL Saint-Luc).