www.weliswaar.be - Toegankelijkheidsrapport

28/03/2013

Bron: Tekst Trefpunt zelfhulp en toegankelijkheidsrapport: Weliswaar.be

Hoe makkelijk kan je in onze steden en gemeenten met een rolstoel of een blindenstok terecht op trottoirs, in stations, openbare gebouwen of op de bus en tram?

Hoe pakken onze steden en gemeenten toegankelijkheid aan? Zou een kwaliteitslabel voor toegankelijke gemeenten een goed idee zijn?

Het welzijns- en gezondheidsmagazine Weliswaar trok op verkenning door Vlaanderen en legde zijn oor te luisteren bij een aantal experts, en daarnaast ook bij kwetsbare weggebruikers, burgemeesters en schepenen in Kortrijk, Aalst, Ronse, Ham, Oostende, Gent, Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Mol, Geel, Leuven en Roeselare.

De bevindingen zijn online te raadplegen in 'Het toegankelijksrapport van Vlaanderen'. Daaruit mag geconcludeerd worden dat de Vlaamse steden al behoorlijk open zijn. De steden zijn vertrouwd met het thema toegankelijkheid, en een aantal van hen werken met een actieplan of toegankelijkheidsambtenaar. In kleinere gemeenten moet men wel even nadenken als je vraagt wie zich met toegankelijkheid bezighoudt. En sommige lokale besturen laten zich betrappen op een dubbelzinnige houding. Ze vragen bijvoorbeeld wel een toegankelijkheidsrapport bij renovatie van een gebouw, maar ondernemen niets als de trottoirs naar het station bezaaid zijn met hinderlijke obstakels. Of ze gebruiken in een overheidsgebouw dat netjes voldoet, de wc voor rolstoelgebruikers als een berghok.

Ook interessant:

  • hiddencity.be - Online database van de al dan niet toegankelijke handelszaken in een aantal steden en gemeenten.
  • reddestoep.be - Ludieke campagne om stoepen vrij en veilig te houden voor personen met een handicap, ouderen en ouders met kinderwagens.
  • inclusie.be - Site van Intro vzw die evenementen toegankelijk voor mensen visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en personen met een autismestoornis ondersteunen.
  • toegankelijkgebouw.be - Online handboek ter inspiratie en ondersteuning bij het ontwerp van toegankelijke publieke gebouwen.
  • toevla.be - Databank met toegankelijkheidsgegevens van ± 1600 (publieke) gebouwen, fietspaden, wandelpaden en toeristische voorzieningen.
  • entervzw.be - Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid.