Themadagen

Zoals de naam reeds doet vermoeden, staan één of twee thema's centraal op een themadag. Nema organiseert tweemaal per jaar zo'n themadag: één in het voorjaar en één in het najaar.

Themadagen worden bijna altijd op een zaterdag georganiseerd, omdat het zowel voor de meeste leden als voor professionelen gemakkelijker is om zich vrij te maken en/of op de plaats van bestemming te raken. Na de lezingen kan iedereen blijven napraten in de foyer. Leden kunnen gratis binnen; niet-leden betalen 9 euro.

Soms wordt er gekozen voor een eerder medische toelichting van een onderwerp (zoals 'Hart- en longproblemen bij mensen met een NMA' of 'Vermoeidheid en pijn bij personen met een NMA'. Omdat ook sociale problemen ten gevolge van een neuromusculaire aandoening aanzienlijk kunnen zijn, wordt er eveneens aandacht besteed aan sociale problemen die gepaard kunnen gaan met een NMA (zoals 'Barrières in werk' of 'Beeldvorming en relaties').

Bij de keuze van een onderwerp proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze leden. Zij krijgen dan ook de mogelijkheid om op de themadag het voorbije onderwerp te evalueren en nieuwe onderwerpen op te geven. Het is immers de bedoeling dat zij de informatie krijgen die ze wensen.

Themadag 2017 - Verzekeringen, met informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin
Themadag 2016 - Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap
Themadag 2015 - Toerisme en vrije tijd voor mensen met een spieraandoening
Themadag 2014 - Een waardig levenseinde voor iedereen
Themadag 2012 - Onafhankelijk Leven met een spierziekte?
Themadag 2011 - rond de ziekte van Pompe
Themadag 2010 - Seksualiteit en relaties