Iedereen kan helpen!

Aansluitend

» Vrienden van Nema

Door bedrijven, organisaties en privé-personen aan te spreken, wil Nema vzw haar projectmatige werking verder uitbouwen en verdiepen ten voordele van personen met een neuromusculaire aandoening. Hoe meer mensen Nema steunen, hoe meer personen met een NMA diepgaand geholpen kunnen worden.

Privé-personen

Iedereen kan helpen. Hebt u zelf niet genoeg financiële middelen weg te geven, dan zijn we al heel blij met eventuele organisatorische capaciteiten.

Wat voor actie zou u bijvoorbeeld kunnen organiseren?

  • Wafel- of pannenkoekennamiddag, dansavond, beurs, rommelmarkt, sportieve uitdaging, benefiet met de toneelkring, zangavond, knutselnamiddag, sponsorloop,…
  • Maak van jouw verjaardag, jubileum, huwelijk,… een feest voor Nema (gift als geschenkidee).
  • Misschien wil een bedrijf in uw buurt, een school of universiteit, de lokale jeugdbeweging, een serviceclub, sportvereniging of zelfs uw stad of gemeente iets op touw zetten. Je kan hen misschien aanspreken en aanmoedigen om Nema te helpen?

Wenst u graag een infopakket van Nema te ontvangen? Zodat u aan eventuele geïnteresseerden kunt tonen wat wij precies doen of om zelf aan de slag te gaan? Dan horen wij dit graag, uw hulp zou ons heel veel plezier doen!

Ik organiseer een actie of evenement voor Nema vzw, klik op de button hieronder.

 


Bedrijven/verenigingen

Natuurlijk hoopt Nema - naast particulieren - eveneens bedrijven of verenigingen te vinden die een gulle som willen schenken.

Als u als bedrijf of vereniging voor het gestorte bedrag een factuur wenst, dien je dit bij de mededeling te vermelden, anders krijgt u een fiscaal attest voor stortingen boven de €40. 

Een reden om als bedrijf 'ja' te zeggen en Nema te steunen kan zijn dat preventie, behandeling of creatie van een aangenamere situatie bij personen met een neuromusculaire aandoening noodzakelijk is. Bovendien kan iedereen, jong of oud, arm of rijk met zo een aandoening te maken krijgen. Om onze werking te optimaliseren, heeft Nema fondsen nodig. En daarvoor hoopt ze enkele ondernemingen warm te kunnen maken.


Gift

Nema als goed doel voor uw gift? Dat horen wij graag!
Nema realiseert heel wat voor mensen met een spierziekte en hun naasten. Niet alleen organiseren we lotgenotencontacten, ontspanningsactiviteiten, themadagen,…We adviseren ook bij aanvragen PAB en werken hard achter de schermen. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op beleidsniveau, volgen we het klinisch onderzoek op de voet,…Al die zaken kosten echter geld. Het lidgeld is bijvoorbeeld zelfs niet voldoende om de druk en verzending van onze NM’s te bekostigen. We zijn dan ook steeds op zoek naar werkingsmiddelen om onze leden optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Daarom:

Wilt u ons financieel steunen, stort dan een gift op rekeningnummer:
IBAN : BE18 7370 2204 0665
BIC   :  KRED BE BB
Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt
met vermelding “gift” en uw naam en adres


FISCALE ATTEST - Voor elke gift van ten minste € 40 - voor onze leden: bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap) - kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.
Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Nema mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.
Of klik eenvoudigweg hier.

Het (duo)legaat nader bekeken…

Nema als goed doel in uw testament?