Neem deel aan behoefte-onderzoek thuiszorg bij kinderen

Ziektes en ziekenhuisopnames bij kinderen zijn erg ingrijpend voor een kind en zijn gezin. Op de kinderafdelingen van ziekenhuizen wordt de zorg zoveel mogelijk aangepast op maat van het kind. Wanneer een kind naar huis gaat en nog extra zorgen nodig heeft, is het veel moeilijker om aangepaste zorg door een opgeleide kinderverpleegkundige te regelen. Een kind heeft nood aan een andere benadering dan een volwassene. Bijvoorbeeld als een kind een prikje nodig heeft: veel kinderen zijn bang en de verpleegkundige heeft meer tijd nodig om het kind op zijn gemak te stellen. De reguliere thuisverpleegkundigen hebben die tijd meestal niet en zijn vaak ook niet opgeleid om zorg te bieden aan kinderen. 

Daarnaast worden kinderen soms in het ziekenhuis opgenomen door een gebrek aan aangepaste thuiszorg voor kinderen. Maar ziekenhuisopnames bij kinderen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Dit heeft immers een enorme impact op alle vlakken van het leven van een kind en zijn gezin: werkgelegenheid, sociaal, financieel, onderwijs, …

De Nederlandse organisatie KinderThuisZorg stelde een behoeftemeting op waarin gepeild wordt naar de ervaringen en wensen op het vlak van zorg voor een ziek kind. Daarnaast wordt gevraagd hoe je denkt over de mogelijkheden die een dienst zoals kinderthuiszorg je zou/had kunnen bieden. 

Op basis van de resultaten kan KinderThuisZorg aantonen aan het beleid dat een kind een specifieke aanpak nodig heeft en dat de kwaliteit van verpleegkundige thuiszorg voor zieke kinderen moet verbeteren. Hierbij vergeet of minimaliseert het Vlaams Patiëntenplatform de inspanningen van andere thuiszorgdiensten op dit vlak zeker niet!

Wil je deelnemen aan de behoeftemeting?
Vul de vragenlijst in via deze link.

Vanuit Vlaams Patiëntenplatform vzw