Inschrijvingsformulier Nieuwe NEMA-leden

Bij Nema vzw zijn personen met om het even welke neuromusculaire aandoening welkom, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen. 

Vanaf 2017 biedt Nema vzw daarom verschillende soorten van lidmaatschap aan die optimaal afgestemd zijn op de verschillende gezinssituaties en noden van onze leden.

PS: Bij het registreren op ons ledenforum word je niet automatisch lid van Nema.


Lidmaatschap 2017 

Individueel lidmaatschap: 20 euro

 • Driemaandelijks ledentijdschrift NM en persoonlijke uitnodigingen voor onze activiteiten via post
 • Korting voor jezelf en eventueel assistent(e) voor bijeenkomsten, aangepaste ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen
 • Toegang tot alle informatie op onze website

Het individueel lidmaatschap is bijv. geschikt voor iemand die zelf een spierziekte heeft en als individu aan activiteiten wenst deel te nemen

Gezinslidmaatschap: 25 euro

 • Driemaandelijks ledentijdschrift NM en persoonlijke uitnodigingen voor onze activiteiten via post
 • Korting voor alle gezinsleden en eventueel assistent(e) voor bijeenkomsten, aangepaste ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen
 • Toegang tot alle informatie op onze website

Het gezinslidmaatschap is geschikt voor het hele gezin, bijv. voor mensen die zelf een spierziekte hebben, of een kind of een partner met een spierziekte hebben (alle personen op hetzelfde domicilieadres)

Infolidmaatschap: 10 euro

 • Driemaandelijks ledentijdschrift NM in digitale versie en uitnodigingen digitaal via mail
 • Geen korting voor bijeenkomsten, aangepaste ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen
 • Toegang tot alle informatie op onze website (voor niet-leden beperkte toegang vanaf 2017)

Het infolidmaatschap is bijvoorbeeld geschikt voor professionelen

Ja, ik wil lid worden van Nema vzw: Rekeningnummer NEMA

IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB  
van Nema vzw, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt
Mededeling: Naam – Soort lidmaatschap ‘jaartal’ 


Misschien betaalde jij jouw lidgeld voor 2017 al in 2016 of begin dit jaar? Perfect, dankjewel voor jouw vertrouwen!


4 redenen om lid te worden

 1. Om de stem van personen met een spierziekte te laten horen. Nema behartigt de belangen van alle mensen met een spierziekte. We leggen dossiers op tafel bij overheden, RIZIV, ziekenhuizen, werken nationaal en Europees samen met andere organisaties,... Het is echter erg belangrijk dat we ook in naam van álle personen met een spierziekte kunnen spreken. Een groot ledenaantal geeft ons immers meer slagkracht en maakt dat gesprekspartners niet zomaar om onze argumenten heen kunnen. 
 2. Je ontvangt ons ledentijdschrift NM, een magazine boordevol nuttige informatie en leuke artikels waarmee je op de hoogte blijft van de laatste medische ontwikkelingen, getuigenissen van lotgenoten, reiservaringen, …
 3. Als je ons steunt, kunnen we niet alleen jou maar ook andere patiënten blijven steunen. Zo geven we o.a. advies bij aanvragen voor tegemoetkomingen en hulpmiddelen, organiseren we lotgenotencontacten, en informeren we onze leden op verschillende manieren.
 4. Als lid kan je aan zeer democratische prijzen deelnemen aan al onze activiteiten. Nema betaalt immers steeds een deel van de deelnamekosten. 

“Het is een goede zaak dat lotgenotencontact bestaat. Het doet enorm deugd om steun en begrip te vinden. Anderzijds kan de confrontatie heel hard zijn. Maar je kan je aan de gesprekken optrekken en de wilskracht van sommigen is ongelooflijk.”. (Norbert, Strümpell of Strümpell-Lorain - HSP)


Wat zijn de voornaamste activiteiten van onze organisatie? Klik hier.


Indien je na 1 maart lidgeld betaalt (bij individueel- en gezinsabonnement) zal je de in 2017 reeds verschenen NM’s digitaal ontvangen. Alvast bedankt om tijdig jouw lidgeld te betalen!

Hier kunt u wat meer uitleg geven over uw reden van aansluiting (bijv. welke relatie heeft u met de patiënt of indien professioneel; welke job beoefent u? Heeft u bepaalde verwachtingen of bepaalde vragen?)

Gelieve hier de diagnose te vermelden die bij u gesteld is. Dit zal door ons zeer discreet behandeld worden en dient vooral om u met de mensen van de juiste diagnosegroep in contact te brengen.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Vul de weergegeven code in.