BOEKBESPREKING: INCLUSIEF ONDERWIJS

EEN GOEDE LEERSCHOOL

In het onderwijs kan inclusie een belangrijke rol spelen, maar het vergt ook veel inspanningen van leerkrachten. In het boek 'Voorbij de vraagtekens?!' van E. De Schauwer kan je daarover getuigenissen lezen van leraren die werken aan inclusie en vertellen over hun praktijkervaring. Ze vertellen over de komst van de kinderen op school, onzekerheden, participatie in de klas, communicatie en de rol van ondersteuning en teamwerking.

Het boek is geen doorslag van wat inclusief onderwijs is, want elke situatie is uniek. Vzw Ouders voor Inclusie geeft aan dat het boek een ruggensteun kan zijn en aantoont dat een gewone school ook een goede school voor kinderen met een beperking kan zijn. Kiezen voor inclusief onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend en roept dikwijls vraagtekens op. Vandaar ook de titel. Door in te gaan op wat er volgt na de vragen, wil het boek leerkrachten ondersteunen. Zij kampen vaak met zorgen en vrezen dat inclusie extra werk met zich meebrengt. Ook voelen ze zich dikwijls onwennig. De getuigenissen van leerkrachten laten zien hoe het er in de realiteit aan toegaat, met oog voor zowel successen als valkuilen.

"Het boeiende van dit boek is dat het zo echt is", zeggen de professoren Geert Van Hove en Antonia Aelterman van respectievelijk de vakgroep Orthopedagogiek en Onderwijskunde aan UGent. "Door de essentie te halen uit de verhalen van de leraren en ze op een niveau te tillen dat interpretatie toelaat, kunnen handvatten aangereikt worden voor een doeltreffende aanpak. Welke keuzes kan je maken en wat zijn de grenzen? Het boek leert ook om te gaan met onzekerheden en toont aan dat leerkrachten niet alleen zijn met hun zoektocht. Ook actoren buiten de school dragen een verantwoordelijkheid. De lerarenopleiding niet het minst. Toekomstige leraren leren omgaan met diversiteit en kinderen met een beperking is een maatschappelijke verantwoordelijkheid."

 

'Voorbij de vraagtekens?!' is uitgegeven bij Garant en kost 17,10 euro.