Wie zijn wij?

Nema vzw oftewel de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.

Nema huldigt het solidariteitsprincipe: bij onze vereniging zijn personen met om het even welke neuromusculaire aandoening, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom. Vrijwilligers die niet met een spierziekte in contact kwamen maar zich graag inzetten voor ons fantastisch doelpubliek worden eveneens met open armen ontvangen.

Er bestaat echter niet één type neuromusculaire aandoening, maar heel veel verschillende. Nema's leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses. Voor een overzicht van alle mogelijke diagnoses verwijzen we u graag door naar de alfabetische lijst van NMA's.

Personen met een handicap willen beschouwd worden als volwaardige burgers. Nema komt samen met andere verenigingen op voor hun rechten en plichten. Mensen met een NMA kunnen bij Nema terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen, ontplooit Nema een brede waaier aan activiteiten.

Door onze nauwe samenwerking met de neuromusculaire referentiecentra (NMRC's) slagen we erin om de verstrekte medische informatie steeds up-to-date te houden. Om de projectmatige werking van Nema te ondersteunen zijn er momenteel twee parttime projectmedewerkers in dienst.

Rekeningnummer NEMA
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
van Nema vzw, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt.

  Facebook - NEMA SPIERZIEKTEN

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.