Links: recht, regelgeving en overheid

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

www.rechtenverkenner.be


VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
www.vaph.be


Federale overheid
www.belgium.be


Vlaamse overheid
www.vlaanderen.be


Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
socialsecurity.fgov.be


Nieuwsbrief Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Nieuwsbrief van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.


RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
www.riziv.fgov.be


Vlaamse Codex
In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag.
codex.vlaanderen.be


Dienst Emancipatiezaken van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
www.emancipatiezaken.be


Centrum voor gelijkheid van kansen en voor rascimebestrijding
www.diversiteit.be


VDAB
Een arbeidshandicap en werkzoekend?


Vlaanderen.be - Gezin, welzijn en gezondheid
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor het aanwerven van personen met een arbeidshandicap


www.handicap.fgov.be - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Toekenning parkeerkaart bij goedkeurig voor mobiliteitshulpmiddel