Links: NMA's specifiek

adrenoleukodystrofie/andere leukodystrofieën

Belangenvereniging X-gebonden adrenoleukodystrofie (Nederland)

www.xald.nl

amyotrofische lateraal sclerose (ALS) en progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA)

ALS Liga België

www.alsliga.be

Stichting ALS Nederland

www.stichting-als.nl

ALS-Centrum Nederland

www.als-centrum.nl

International Alliance of ALS/MND Associations

www.alsmndalliance.org

ALS association (USA)

www.alsa.org

World federation of neurology - ALS

www.wfnals.org

Stephen Hawking

Site van Stephen Hawking, de bekende wetenschapper met ALS.
www.hawking.org.uk

Nog andere links over ALS zijn te vinden op www.alslinks.com.

arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

Avenues (USA)

US based support group for AMC.
www.avenuesforamc.com

ataxie van Friedreich

Vlaamse Liga voor Ataxie van Friedreich

www.vlaf.be

cerebellaire atrofie/ataxie

ADCA-Vereniging (Nederland).
www.ataxie.nl

ziekte van Becker (BMD) en ziekte van Duchenne (DMD)

Duchenne Parent Project

www.parentproject.org

Duchenne Parent Project Nederland

duchenne.plant.nl

Leiden Muscular Dystrophy pages

Nederlandstalige en Engelstalige informatie van het Center for Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center.
www.dmd.nl

bekkengordeldystrofie (LGMD)

Nederlandstalige en Engelstalige informatie van het Center for Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center.
www.dmd.nl

facioscapulohumerale dystrofie (FSHD of ziekte van Landouzy-Dejerine )

Stichting FSHD (Nederland)

www.fshd.nl

FacioScapuloHumeral Muscular Dystrophy Society

www.fshsociety.org

Guillain-Barré syndroom (GBS) en chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

GiBaS

Patiëntenvereniging Guillain-Barré-Syndroom en C.I.D.P.
users.skynet.be/ppenne01.gibas.guillain-barre

Guillain-Barré Syndrome Foundation International (USA)

www.guillain-barre.com

Guillain-Barré Syndrome Support Group (UK)

www.gbs.org.uk

hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN/CMT)

CMT België vzw

www.charcot-marie-tooth.be

CMT association (USA)

www.charcot-marie-tooth.org

CMT World (Canada)

www.hnf-cure.org

metabole spierziekten

United Mitochondrial Disease Foundation

www.umdf.org

myasthenia gravis

Myasthenia gravis foundation (USA)

www.myasthenia.org

Myasthenia gravis association (UK)

www.mgauk.org

myositis

CIB Liga

Liga voor chronische inflammatoire bindweefselziekten.
www.cibliga.com

Myositis Association of America

www.myositis.org

ziekte van Pompe (of glycogeenstapelingsziekte type II, of zure maltase deficientie)

IPA - International Pompe Association

www.worldpompe.org

AMDA - Acid Maltase Deficiency Association (USA)

www.amda-pompe.org

Pompe's Group of the Association for Glycogen Storage Disease (UK)

www.pompe.org.uk

Genzyme

www.genzyme.com

Genzyme's Pompe community website

Site created by Genzyme to help provide the Pompe community with comprehensive information on the disease.
www.pompe.com

Lysomed

Een site van Genzyme. Informatie voor mensen die geconfronteerd worden met lysosomale stapelingsziekten en met de ziekte van Gaucher, Fabry, MPS I of Pompe in het bijzonder.
www.lysomed.be

postpolio

Postpolio België

www.postpolio.be

spinale musculaire atrofieën

Fsma - Families of SMA

www.fsma.org

ziekte van Steinert (myotone dystrofie)

International Myotonic Dystrophy Organization

www.myotonicdystrophy.org

stofwisselingsziekten

BOKS

Vereniging van mensen die te maken hebben met een stofwisselingsziekte.
www.boks.be