Links: andere organisaties

Vlaams PatiëntenplatformOnafhankelijke koepel van patiëntenverenigingen.
www.vlaamspatientenplatform.be

Onafhankelijk leven - Budgethoudersvereniging met een droom
www.onafhankelijkleven.be

VGPH - Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap
Een overlegplatform van 17 gebruikersverenigingen.
www.vgph.be

Trefpunt Zelfhulp Informatie- en ondersteuningscentrum voor en over zelfhulp en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
www.zelfhulp.be

GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.
www.gripvzw.be

Hulporganisaties
www.hulporganisaties.be

VFG - Vlaamse Federatie van Gehandicapten
www.vfg.be

KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten
www.kvg.be

Ouders voor inclusie
www.oudersvoorinclusie.be

Kennis Centrum Mantelzorg
www.kenniscentrummantelzorg.be

SIG - Stichting Integratie Gehandicapten
www.sig-net.be  

De Brussenwerking
www.brussen.be

OVOK - Ouders Van een Overleden Kind
Een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak.
www.ovok.be

Belgian Brain CouncilEerste overkoepelende vereniging van alle instanties voor de hersenen en aanverwante ziekten.
www.belgianbraincouncil.be

MultiplusMultiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen
www.multiplus.be

Sociale kaart Limburg 
www.limburg.be/socialekaart

Kim Bols.be - Website met informatie voor slechtzienden
Kim Bols.be

FeGOBFeGOB is de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB's) en verenigt in totaal 12 GOB's gespreid over 26 locaties in Vlaanderen en Brussel.
www.fegob.be

De Werkbank
www.dewerkbank.be

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
www.siho.be

Leren en werken - Logistiek assistent in de gezondheidszorg
www.webwerkt.be/nl/opleiding-en-begeleiding

Steunpunt Handicap en Arbeid
www.handicapenarbeid.be

Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)
Gezondheids- bevordering op het werk voor werk- nemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken.

Hazo vzwis een steunpunt voor ondernemers met een handicap.  Via gespreksgroepen van mensen in gelijkaardige situaties wordt ondersteuning en informatie geboden. Indien aangewezen kan deze aangevuld worden met een individuele dienstverlening. Hazo wil tevens, via beleidsparticipatie, maatregelen verkrijgen die een oplossing bieden voor de beperkingen die eigen zijn aan de handicap. De vzw verspreidt een digitale nieuwsbrief.
www.hazovzw.be

RaaR vzwBen ik raar als ik in een rolstoel zit? Iedereen heeft wel iets apart, iets dat anderen niet hebben. Als dit het gevolg is van een ziekte of een ander probleem, staat schaamte vaak een sociaal leven in de weg. Onbekend is onbemind. Met vzw RAAR willen we iedereen de kans geven om met trots zijn unieke ik te zijn.
raarvzw.org